Reisgarantie en Calamiteitenfonds

 STO Garant    info@vvkr.nl

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties
Als u op reis gaat, wenst u zekerheid te hebben over de kwaliteit van de reisorganisatie en de financiële garanties, waartoe de reisorganisatie  verplicht is. Top of the World Reizen is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR-nummer 13021). Via de VvKR bundelen meer dan 250 reisorganisaties hun krachten en delen zij expertise om voor de consument te komen tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid.

www.vvkr.nl

Calamiteitenfonds
Stel dat u op reis bent en er ernstige onlusten uitbreken of zich een natuurramp voordoet. In dat geval is de kans groot dat uw reisprogramma wordt aangepast of u zelfs eerder naar huis terugkeert. Het Calamiteitenfonds betaalt de extra kosten die ontstaan in het geval een reis moet worden aangepast.

Als u eerder naar huis terugkeert, dan zorgt het fonds ook voor een vergoeding van eventueel niet genoten reisdagen. Voor slechts € 2,50 per boeking bent u via Top of the World Reizen verzekerd bij het Calamiteitenfonds. Uniek van het Calamiteitenfonds is dat deze alleen geldt voor op de Nederlandse markt aangeboden en afgesloten reisovereenkomsten. Voor de voorwaarden verwijzen we naar Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

www.calamiteitenfonds.nl

Garantie geregeld: STO Garant

Top of the World Reizen (KvK-nummer 24434446) is aangesloten bij STO Garant en voldoet hiermee aan de wettelijk verplichte garantiestelling. STO Garant is een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling voor reisorganisaties. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). In de garantieregeling op de website leest u wat de garantie exact inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn (downloads). 

De werking
Omdat de garantie van STO Garant van toepassing is, maakt u na uw boeking de reissom niet over naar Top of the World Reizen, maar naar de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Dit is een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot aan het einde van uw reis. Pas na afloop van de reis wordt de reissom vrijgegeven aan Top of the World Reizen. STO Garant is geen geschillencommissie; eventuele klachten staan los van deze garantieregeling.