Main content

STO Garant en Calamiteitenfonds

 STO Garant    info@vvkr.nl

Garantie geregeld: STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Top of the World Reizen gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). In de garantieregeling op de website leest u wat de garantie exact inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn (downloads). 

De werking
Op al onze reizen is de garantie van STO Garant van toepassing. Daarom betaalt u de reissom niet aan Top of the World Reizen, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Top of the World Reizen. Mocht Top of the World Reizen voor het einde van uw reis in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt. STO Garant is geen geschillencommissie; eventuele klachten staan los van deze garantieregeling.

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties
Bij het boeken van een reis wenst u zekerheid te hebben over de kwaliteit van de reisorganisatie en de financiële garanties, waartoe de reisorganisatie  verplicht is. Top of the World Reizen is aangesloten STO Garant, Calamiteitenfonds en de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR-nummer 13021). Via de VvKR bundelen meer dan 350 reisorganisaties hun krachten en delen zij expertise om voor u als reiziger te komen tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid. Meer informatie > vvkr.nl

Calamiteitenfonds
Stel dat u op reis bent en er ter plekke ernstige onlusten uitbreken of er sprake is van een natuurramp. In dat geval is de kans groot dat het reisprogramma moet worden aangepast of dat u zelfs eerder naar huis terugkeert. Het Calamiteitenfonds betaalt hiervoor de extra kosten als de betreffende bestemming is aangemerkt als calamiteit.

Als u eerder naar huis terugkeert, dan zorgt het fonds ook voor een vergoeding van eventueel niet genoten reisdagen. Voor slechts € 2,50 per boeking bent u via Top of the World Reizen verzekerd bij het Calamiteitenfonds. Uniek van het Calamiteitenfonds is dat deze alleen geldt voor op de Nederlandse markt aangeboden en afgesloten reisovereenkomsten. Voor de voorwaarden verwijzen we naar Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Meer informatie > calamiteitenfonds.nl