Main content

STO Garant

info@vvkr.nlhttps://sto-garant.nl/

Top of the World Reizen neemt deel aan STO Garant > sto-garant.nl

Garantie van betaalde reisgelden: STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling is Top of the World Reizen aangesloten bij STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). In de garantieregeling op de website leest u wat de garantie exact inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn (downloads).

Hoe werkt STO Garant?
Op onze reizen is de garantie van STO Garant van toepassing. Daarom betaalt u de reissom niet aan Top of the World Reizen, maar aan Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom. De dag na afloop van uw reis wordt de reissom pas vrijgegeven aan Top of the World Reizen. Mocht Top of the World Reizen voor het einde van uw reis in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt. STO Garant is geen geschillencommissie; eventuele klachten staan los van deze garantieregeling. Uw (aan)betaling van de reis wordt gezien als akkoordverklaring met de reisvoorwaarden van Top of the World Reizen.

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties
Bij het boeken van een reis wenst u zekerheid te hebben over de kwaliteit van de reisorganisatie en de financiële garanties, waartoe de reisorganisatie  verplicht is. Top of the World Reizen is onder meer aangesloten bij STO Garant, en de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR-nummer 13021). Via de VvKR bundelen meer dan 350 reisorganisaties hun krachten en delen zij expertise om voor u als reiziger te komen tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid. Meer informatie > vvkr.nl