Main content

‘Om Ma Ni Pad Me Hum’

Om doet de trots verdwijnen

Ma doet jaloerse woede verdwijnen

Ni doet begeerte verdwijnen

Pad doet domheid verdwijnen

Me doet hebzucht verdwijnen

Hum doet haat verdwijnen

Om Ma Ni Pad Me Hum

Onderweg bij het naderen en verlaten van de dorpen staan de gebedsmuren. Lange van steen gemetselde muren in het midden van het pad. In de muren zijn bellen of stenen geplaatst, waarin tekens zijn gegraveerd. De mensen lopen om de gebedsmuur heen, zij raken de bellen of stenen aan en reciteren de OM MA NI PAD ME HUM mantra. De zes affirmaties vormen de kern van het Tibetaans-Boeddhisme. Door deze teksten uit te spreken, breng je de inhoud ervan in het universum. 

Misschien wel het mooiste ‘exportartikel’ van de Himalaya. Op zorgvuldig gekozen heuveltoppen staan de tempels, vanwaar de mantra’s dagelijks over de wereld worden uitgestrooid.

Roberto Massaro (tekst/foto)

– Om Ma Ni Pad Me Hum –