Main content

‘Ke garne?’

– Reiservaring Nepal: de levenshouding van de mensen –    

Er is een gezegde in Nepal dat precies aangeeft hoe het soms is: ke garne?

Ke garne? – wat te doen? Omdat je het soms gewoon niet weet. En als je niet weet wat je moet doen, wat dan te doen? Je gaat gewoon door met wat je altijd doet. Je gaat door met leven, met vallen en opstaan, met je dagelijkse dingen.

Ke garne? Het is iets dat je zegt als je een moeilijke, frusterende of uitdagende situatie tegenkomt. Zoals voor de Nepalezen op dit moment waarin er al maanden geen benzine of gas meer het land in komt en men dagen in de rij staat in de hoop op een paar liter of een gevulde gasfles.Wat te doen?

Ke garne? Als je benen zeer doen, maar je toch elke dag de berg op en af moet om hout en bladeren te verzamelen omdat je dan pas kunt koken of je dieren te eten kunt geven. Niet gaan is dus geen optie. Het is een keuze tussen twee kwaden.

????????

Wat te doen? De vraag heeft geen antwoord, want het antwoord ligt in de acceptatie en de overgave aan een situatie zoals die nu is.

En in die staat van overgave en acceptatie kun je pas voelen en beslissen hoe je reageert en of je reageert op een situatie.

Ke garne? Het is de volksmentaliteit van de Nepalezen. Mooi en met zijn eigen valkuil. Omdat acceptatie over kan gaan in gelatenheid en een gebrek aan opkomen voor je eigen basale rechten. 

Wij kunnen er hier wel wat van leren. Vergeleken met de Nepalezen hebben wij het hier materieel heel erg goed, voor onze basale noden wordt gezorgd. Maar onze levens hebben soms ook een uitdaging waarin een ‘wat- te- doen?’ houding goed kan zijn. 

Want wat te doen als je baan je niet meer past, maar je bent wel kostwinner? Of als je huwelijk niet meer vervullend is, maar je hebt wel een aantal kinderen om voor te zorgen? Of als je in een patstelling zit met je partner of je beste vriendin?

Laat het voor nu wat het is, accepteer de onmogelijkheid. Het antwoord komt vroeg of laat vanzelf naar voren, hetzij doordat de situatie van buitenaf verandert, hetzij doordat het antwoord diep uit jou naar boven komt.

Hartelijke groet,

Patricia Akkermans

www.dankh.nl

– Reiservaring Nepal: de levenshouding van de mensen –