Main content

Stichting Chori Chora Foundation Nepal

‘Je doet het zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen.’

Welkom bij Chori (dochters) Chora (zonen)!

‘Wie we ook zijn, wat we ook doen en waar we ook vandaan komen; we zijn allemaal dochters (chori) en zonen (chora). Ongeacht onze leeftijd, onze voorkeuren, onze afkomst en onze levenswijze; we zijn allemaal kinderen van moeders en vaders. Of we nu arm of rijk, man of vrouw zijn; het is ons geboorterecht om te worden wie we ten diepste zijn, hoe ‘vreemd’ of ‘normaal’ dat er ook concreet uit mag zien.’  Holi Maya Nepali

Chori Chora

Na de aardbeving in Nepal op 25 april 2015 werd ‘Expeditie Holi’ geïnitieerd vanuit Nederland en België door mensen die eerder in Nepal waren geweest en zich betrokken voelden. Er werd een startbedrag bij elkaar gebracht, in eerste instantie voor direct getroffenen van de aardbeving. Om te zorgen voor een goede juridische en organisatorische basis werd Stichting Chori Chora Foundation Nepal opgericht.

Vanaf dat moment zijn we stap voor stap verder gegaan. Initiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van wandelingen en speciale acties, zijn veelal door donateurs zelf georganiseerd. Voorbeelden van speciale acties zijn een ‘Elvis dansfeest’, dat georganiseerd werd door Wim Vandeputte & Mie Bogaerts, opeenvolgende speciale verwendagen voor ouderen door o.a. Katrien Laridon.

Holi Maya

Holi Maya Nepali leerde als kind telkens een paar woorden Engels van toeristen die haar dorp in de bergen bezochten. Dat waren de eerste stapjes om uiteindelijk haar droom te realiseren: werken in het toerisme!

Nu helpt zij als vrijwilligster bij Chori Chora Foundation Nepal om Nepalese kinderen en jongeren te ondersteunen bij hun dromen en ambities. In 2010 ontmoette zij reisorganisator Thomas Tierolff tijdens haar werk bij 1 van de toeristische toporganisaties in Nepal. Samen hebben zij dezelfde droom om wat voor kinderen en jongeren in Nepal te kunnen betekenen.

Deze droom kreeg ‘handen en voeten’ toen reisgenoten na de aardbeving het initiatief namen om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren in Nepal om zo hun pad te verlichten. De activiteiten in Nepal en contacten met de onderwijsinstellingen worden in Nepal op vrijwillige basis gecoördineerd door Holi.

Het bestuur van Stichting Chori Chora Foundation Nepal wordt gevormd door Holi Nepali (voorzitter), Anita Borro (secretaris), Erik Bos (penningmeester) en Thomas Tierolff (algemeen bestuurslid). Dorien Dubbers van Zelfconsultancy.nl ondersteunt de stichting bij het opmaken van het financiële jaarverslag.

Voor meer informatie over onze activiteiten en foto’s van onze studenten > www.facebook.com/chorichorafoundation

Visie & Missie

De stichting wil een bijdrage zijn aan de ontwikkeling van jonge mensen. Het is onze visie dat kinderen onbevangen mogen opgroeien en dat zij mogen zijn wie zij zijn.

Deze uitgangspunten komen tot uiting in onze primaire activiteit: het ondersteunen van kinderen en jongeren in Nepal bij het verwezenlijken van hun dromen en ambities. De stichting doet dit door middel van persoonlijke begeleiding tijdens de leerweg en het mogelijk maken van (aanvullende) educatie bij bestaande onderwijsinstellingen in Nepal.

Ons motto is: Je doet het zelf, maar niet alleen.

‘Leren doe je als je je briljant voelt, dan kun je bergen verzetten, dan schiet je in een flow. Briljant voel je je als je iets blijkt te kunnen, waarvan je dacht dat je het niet kon.’

Beleidsontwikkeling- en Uitvoering

Activiteiten

Korte termijn:

 • Bezoek aan en begeleiding van kinderen en jongeren die reeds worden ondersteund door Stichting Chori Chora Foundation Nepal.
 • Aanschaf schooluniformen (inclusief schoeisel) voor onze studenten in de 5 verschillende dorpen.
 • Huis- en schoolbezoek aan kinderen/jongeren die eventueel in aanmerking komen voor ondersteuning.
 • Uitgangspunt: Chori Chora moet aantoonbaar verschil kunnen maken voor de kinderen/jongeren die worden ondersteund.
 • Focus op kinderen en jongeren met een droom en/of ambitie.
 • Speciale aandacht voor studenten die vanwege de aardbeving extra hard getroffen zijn.
 • Interactie stimuleren met belangstellenden en donateurs via o.a. facebook en inspirerende wandelingen.

Lange termijn:

 • Jaarlijks huisbezoeken agenderen, inclusief rapportage.
 • Beleidsuitvoering – en evaluatie is een continu proces: op basis van voortschrijdend inzicht worden plannen en uitvoering voortdurend aangepast en verbeterd.
 • Focus op kinderen die een voorbeeldfunctie kunnen hebben binnen de community.
 • Begeleiden, stimuleren en activeren van studenten om zelf met eigen ideeën te komen.
 • Empowerment staat centraal, maar wel op basis van gelijkwaardigheid.
 • Boodschap: Je doet het zelf, maar niet alleen.
  Beheer van verslagen en foto’s ten behoeve van o.a. facebook, website, nieuwsbrief en archief.

Bestel het fotoboek van Roberto Massaro!

Fotograaf Roberto Massaro maakte naar aanleiding van zijn Nepal reis een prachtig fotoboek over ‘het land van Holi’. Je kunt dit boek (64 bladzijden full colour!) bestellen door € 35,- over te maken op de bankrekening van Chori Chora (€ 25,- + € 10,- administratie- en portokosten). Stuur ons een e-mail met je adres en je ontvangt het fotoboek – zonder verzendkosten – thuis. De opbrengst komt geheel ten goede aan de foundation!

Holi Maya Nepali

‘Samen kunnen we wonderen verrichten en wonderen zijn overal.’

Wat maakt jouw werk als vrijwilligster bijzonder?

‘Persoonlijk vind ik het erg bijzonder dat de meeste donateurs en ambassadeurs van de foundation eerder in Nepal zijn geweest; zij hebben het land en de mensen zelf gezien, spreken uit ervaring en kunnen een inschatting maken van de situatie ter plaatse. We werken voor en met kinderen en jongeren die ons hart raken en helpen hen een stukje op weg. ‘Empowerment’ (het zelf leren doen) is een belangrijk uitgangspunt. Voor mij betekent het dat onze studenten beseffen dat zij hun dromen en ambities zelf realiseren, maar dat zij dit niet alleen hoeven te doen. Het moge duidelijk zijn dat een systeem met studiebeurzen en – leningen zoals dat in Nederland en België bestaat, ondenkbaar is in een land als Nepal.’

Hoe kreeg je de inspiratie?

‘Ik heb de inspiratie om zelf onderwijs te volgen, van mijn moeder gekregen. Ik heb als kind gezien hoe moeilijk het is voor een moeder, als ‘ongeletterde’ binnen een arm gezin, om prioriteit te geven aan onderwijs terwijl de primaire zorg allereerst is haar kinderen voldoende eten te (kunnen) geven. Het was dan ook moeilijk om zelfs de meest simpele leermiddelen te kunnen bekostigen. Ik had het geluk om steun te krijgen van Rajeev Shrestha. Hij gaf me de kans om vervolgonderwijs te volgen en een baan te krijgen in het toerisme. Wat ik leerde, is dat 1 kans voldoende kan zijn om je leven een andere wending te geven.’

Anita Borro

‘Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd.’ Sören Kierkegaard

Anita maakte in de afgelopen jaren een aantal inspirerende reizen naar Nepal. Op het dak van de wereld werd ze geraakt door het land, de cultuur en de vriendelijke mensen. Met name tijdens haar eerste reis in Nepal ontdekte ze wat belangrijk voor haar is, hoe ze in contact kan komen én blijven met zichzelf.

Ze beschrijft in haar boek ‘Leven met een onzichtbare stoornis’ over de weg die ze in de afgelopen 20 jaar heeft afgelegd om een manier van leven te vinden die echt bij haar past. Anita deelt in het boek haar verkregen inzichten in de hoop dat ze er anderen mee mag inspireren of zelfs verder mee mag helpen.

Anita heeft na de aardbeving van 2015 in Nepal gezorgd voor de eerste aanzet om de Stichting Chori Chora Foundation Nepal op te richten en ervaart haar rol in het bestuur als een manier om haar betrokkenheid met Nepal concreet inhoud te geven.

Erik Bos

‘Empowerment is de sleutel tot succes op de lange termijn!’

Erik Bos is lifecoach, loopbaanadviseur, outplacement coach en re-integratie deskundige. Zijn klanten zijn vaak niet tevreden met hun huidige baan of staan buiten het arbeidsproces als gevolg van bijvoorbeeld ontslag of ziekte. Hij laat zijn klanten ontdekken wat hun kwaliteiten zijn, wat ze echt willen en hoe ze dat kunnen bereiken met als doel een eigen bedrijf of een passende baan in loondienst.

Erik is zelf ervaringsdeskundige op dit gebied. Op 45-jarige leeftijd heeft hij Het Roer Omgegooid om zijn eigen coachingspraktijk op te richten. Hij weet als geen ander welke belemmeringen je tegenkomt en hoe je dat kunt doorbreken. Ook hij zei tegen zichzelf “Ja, maar je hebt toch een hypotheek, je hebt kinderen, je hebt een goed betaalde baan en waarom zou je dat opgeven ..?”. Ondanks de ‘beren op de weg’ heeft Erik het toch gedaan en ervaart hij iedere dag weer de vrijheid. Hij vindt het nog steeds de beste beslissing van zijn leven.

Met plezier geeft hij als bestuurslid ondersteuning aan de foundation.

Thomas Tierolff

‘Je kunt en mag zijn wie je bent.’

Kun je iets meer vertellen over je persoonlijke motivatie?

‘Voordat ik in 2007 de eerste keer naar Nepal ging, bepaalde ik voor mezelf het uitgangspunt voor mijn eigen inspiratie reis. In het kort kwam het neer op het volgende: Kijk wat er op je pad komt en check telkens of het past bij wat ik ten diepste wil. Daarnaast wilde ik reizen vanuit een bepaalde visie. In die visie kwam naar voren dat ik een bijdrage wil zijn aan de ontwikkeling van mensen en – meer specifiek – dat ik er voor sta dat kinderen onbevangen kunnen opgroeien en mogen zijn wie zij zijn.’

Wat doet het met je als je dat zegt?

‘Bij de oprichting van de foundation heb ik een moment genomen om hierop terug en vooruit te blikken. Het besef om als bestuurslid van de foundation van betekenis te willen zijn voor kinderen en jongeren raakt me nog steeds. Mijn visie van 2007 heeft – tegen de klippen op – zo werkelijk gestalte gekregen. De oprichting staat niet op zichzelf; Chori Chora is nadrukkelijk voortgekomen uit een vraag van geïnspireerde donateurs om kinderen en jongeren in Nepal op weg te willen helpen. De passie was in mij al aanwezig, maar werd pas aangewakkerd nadat het vuur van anderen naar mij oversloeg. Daarbij vergelijk ik mezelf met een een kooltje dat lag te wachten om een keer tot ontbranding te komen.’

Hoe verhoudt de foundation zich tot je eigen uitgangspunten?

‘De ambitie om als foundation van betekenis te willen zijn voor kinderen en jongeren past bij waar ik voor sta. Mijn vrouw Holi Maya Nepali en Goma Gini zijn praktijkvoorbeelden van wat educatie kan betekenen. Zij bewijzen nog dagelijks dat alles mogelijk is, als je er maar echt in gelooft. Vanuit hartscontact, goede intenties en een grote portie geduld. Ik heb oneindig veel respect voor de innerlijke kracht en warmte van de Nepalezen.’

ANBI-status JA

Stichting Chori Chora Foundation Nepal is aangemerkt als ‘een algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) en is als zodanig opgenomen in de ANBI-lijst van de belastingdienst die online is te raadplegen.

RSIN/Fiscaal Nummer: 8555.48.137

Doneren

We zijn zeer dankbaar voor de fantastische bijdrage van in totaal € 8.000,- die Stichting Chori Chora Foundation Nepal in 2021 van Stichting Bodhisattva heeft ontvangen voor de ondersteuning van kinderen en jongeren in Nepal. Juist nu is deze bijdrage extra welkom!

Wil je Chori Chora ook steunen? Elke bijdrage, klein of groot, eenmalig of regelmatig, is van harte welkom. Dank voor je eventuele donatie. Namaste!

Stichting Chori Chora Foundation Nepal, Rotterdam.
Rekeningnummer / IBAN: NL24 INGB 0007 0580 84
o.v.v. Hulp aan Nepal
BIC-code voor betalingen vanuit het buitenland: INGBNL2A

TIP: Vermeld je e-mailadres als je maximaal 2x per jaar informatie van Chori Chora wil ontvangen.

Contactgegevens

Stichting Chori Chora Foundation Nepal
Plantagestraat 75
NL-3061 SX Rotterdam, Nederland
+31 (0) 6 4375 1211

Website: www.chorichorafoundation.nl
E-mail: foundation@topoftheworld.nl

Heb je vragen over onze activiteiten of wil je een actie organiseren om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren in Nepal? Stuur ons dan een e-mail en wij nemen contact met je op.

Chori Chora heeft ook een beleidsplan en statuten voor meer achtergronden en informatie. Bij de Kamer van Koophandel kunnen de meeste recente gegevens worden ingezien. Stichting Chori Chora Foundation Nepal staat geregistreerd onder KvK-nummer 64159043.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit:

Holi Maya Nepali, voorzitter
Anita Borro, secretaris
Erik Bos, penningmeester
Thomas Tierolff, algemeen bestuurslid

Dorien Dubbers van ABC Zelf Consultancy verzorgt op vrijwillige basis de financiële verslaglegging van de stichting. Klik hier voor recente jaarverslagen.

Beloningsbeleid

Chori Chora heeft geen winstoogmerk. De opbrengst van donaties komt geheel ten goede aan de studenten. Al onze activiteiten worden uitgevoerd op vrijwillige basis. Extra kosten, zoals reis- en verblijfkosten betalen we zelf. Ook voor de bestuursleden geldt dat zij geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen en tevens afzien van vergoeding van gemaakte kosten die de betreffende functie met zich meebrengt. Conform de statuten wordt bij een eventuele liquidatie van de stichting het saldo uitgekeerd aan een rechtspersoon met een vergelijkbaar doel.

ANBI-status JA

Stichting Chori Chora Foundation Nepal is aangemerkt als ‘een algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) en is als zodanig opgenomen in de ANBI-lijst van de belastingdienst die online is te raadplegen.

RSIN/Fiscaal Nummer: 8555.48.137

Fondsen en Vermogen

Het bestuur heeft als taak om het vermogen van de stichting te beheren en is niet bevoegd om leningen aan te gaan. Het (eventuele) vermogen staat op een aparte rekening en wordt besteed aan ondersteuning van kinderen en jongeren, overeenkomstig de doelstelling en met goedkeuring van het bestuur.

De penningmeester voert de administratie en zal jaarlijks het jaarverslag publiceren op de website met o.a. de balans, de staat van baten en lasten en het totaal aan bestedingen.

Om het doel van de stichting te dienen en financiële ondersteuning te realiseren, werft de stichting met hulp van vrijwilligers financiële middelen. Belangstellenden en donateurs hebben reeds diverse activiteiten georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede is gekomen aan de stichting. Bestuur en vrijwilligers zullen dergelijke initiatieven ondersteunen waar nodig en mogelijk. De nieuwe website is – zonder enige kosten – gebouwd door Marlies Rattink van Meander Webdesign.

Bestuur van Chori Chora Foundation Nepal

Laatste versie: Rotterdam, 2 januari 2022

Nepal en India zijn volledig open voor toeristen! Boek je reis zonder zorgen en met garantie!
toggle